La Residència, per desenvolupar la seva tasca, es coordina internament i externament amb diverses persones i institucions de caire social, educatiu o governamental.

COORDINACIÓ INTERNA:     

Equip de tutories

Equip educatiu

COORDINACIÓ EXTERNA:

La Residència, per desenvolupar la seva tasca, es coordina amb diverses persones i institucions. Les coordinacions amb els agents socials es duen a terme per part de la directora i quan s’escau i ho permet l’horari , amb la presència de la tutora de l’infant  corresponent. 

Les principals institucions amb què ens coordinarem al llarg d’aquest curs són: